W poniedziałek, 9 października Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu popularny lek na przeziębienie. Decyzja o wycofaniu produktu leczniczego Febrisan wpłynęła do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego od podmiotu odpowiedzialnego, to jest od firmy Takeda Pharma Sp. z o.o. Warto sprawdzić czy nie mamy go w domowej apteczce.

Febrisan został wycofany ze względu na stwierdzoną niezgodność w zakresie zawartości paracetamolu (jednego ze składników leku).

 • seria: 32 9304, data ważności 11.2017
 • seria 33 1584, data ważności 11.2017
 • seria: 33 3899, data ważności 12. 2017
 • seria: 34 4689, data ważności 04.2018
 • seria: 344670, data ważności 04.2018
 • seria 351083, data ważności 05. 2018
 • seria: 351067 data ważności 05.2018
 • seria: 35 1899, data ważności 05. 2018
 • seria 36 2513, data ważności 08.2018
 • seria 36 3456 data ważności 08. 2018
 • seria: 36 4475 , data ważności 09.2018
 • seria 37 3131, data ważności 12. 2018
Decyzji dotyczącej wycofania powyższych serii Febrisanu z obrotu w całym kraju nadano rygor natychmiastowej wykonalności.