Obrazowanie dynamiczne po wzmocnieniu kontrastowym to nowatorski system służący kompleksowej analizie diagnostyki nowotworów, który powstaje w gliwickim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie.

Jest to projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest stworzenie produktu przeznaczonego dla codziennej praktyki klinicznej w celu poprawy skuteczności postawionej diagnozy oraz bardziej skutecznego, bo szybszego leczenia pacjentów z nowotworami.  Ten projekt będzie kosztował 19 mln zł. Dlatego gliwiccy specjaliści dostali na niego dofinansowanie w wysokości 9 mln. zł. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

U naszych pacjentów już teraz widzimy to, czego nie widać, a tym urządzeniem mamy nadzieję zobaczyć jeszcze więcej. Będziemy mogli stawiać diagnozy szybciej, dokładniej i lepiej. Dzięki temu projektowi będziemy mogli uniknąć błędów, będziemy pewniejsi w stawianiu diagnozy dzięki temu, że informacje o stanie pacjenta będą nam podawane w bardziej skompresowany sposób- powiedział lekarz radiolog Łukasz Zarudzki z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii.

Obrazowanie dynamiczne to badanie, które polega na skanowaniu określonego obszaru ciała. Zwykle  dzieli się je na dwie części. Pierwsza jest wykonywana bez udziału preparatu kontrastowego, potem, już w czasie skanowania podaje się choremu ten specyfik i sprawdza dynamikę jego przepływu. Kiedy porówna się obrazy z preparatem kontrastowym i obrazami przed jego podaniem, można wytyczyć biomarkery.

W literaturze fachowej wielokrotnie dowodzono, że biomarkery, które zostały wyekstrahowane z badań dynamicznych po wzmocnieniu kontrastowym są związane z procesami fizjologicznymi i molekularnymi. Biomarkery można  wykorzystać do analizy charakterystyki i stopnia rozwoju nowotworu, co umożliwia dokładną ocenę ryzyka u pacjentów z chorobą nowotworową. Gliwicki system zostanie wyposażony m.in. w nowatorskie algorytmy segmentacji i rejestracji obrazów.

W ocenie materiału przeznaczonego do analizy diagnostycznej chcemy np. zastosować algorytm uczenia maszynowego, który może poprawić jakość swojego działania na podstawie doświadczeń, które już zostały zgromadzone. Taka metoda jest stosowana w pracach naukowych, więc widać, że jest to metoda z dużym potencjałem- powiedział specjalista ds. algorytmów Jakub Nalepa z firmy Future Processing, która razem z Centrum Onkologii pracuje nad tym systemem.