Na Uniwersytecie Gdańskim powstanie Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie dwóch polskich uczelni, na których powstaną Międzynarodowe Agendy Badawcze. Wyniki drugiego konkursu w programie MAB dzisiaj (23 maja 2017) ogłosiła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Dwóch laureatów konkursu, znanych i cenionych w świcie naukowców, prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, otrzyma 41 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Nasza uczelnia została doceniona w konkursie jako miejsce spełniające najlepsze warunki do prowadzenia badań molekularnych i biomedycznych na najwyższym poziomie.

Badania nad szczepionką na raka i nowymi lekami na choroby neurodegeneracyjne i nowotworowe to wyzwania, jakie podejmą dwa międzynarodowe centra naukowe, które powstaną w Polsce dzięki środkom w łącznej wysokości ponad 76 mln zł, przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Na Uniwersytecie Gdańskim powstanieMiędzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, a na Uniwersytecie Warszawskim – ośrodek badawczy ReMedy.

 

Dwóch laureatów drugiej edycji konkursu MAB, prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, otrzyma 41 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science). Prof. Ted Hupp, obecnie szef Centrum Badań Eksperymentalnych nad Rakiem (Experimental Cancer Research) przy Uniwersytecie w Edynburgu, oraz prof. Robin Fahraeus, kierujący laboratorium badawczym we Francuskim Narodowym Instytucie Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM), to wybitni, znani w świecie naukowcy, którzy prowadzą badania związane z nowymi terapiami nowotworowymi. Leczenie chorób onkologicznych jest obecnie jednym z największych wyzwań naukowych w obszarze zdrowia. Nowe terapie przeciwnowotworowe mają na celu aktywowanie systemu immunologicznego, m.in. za pomocą terapeutycznych szczepionek, w taki sposób, aby potrafił on rozpoznać i zwalczać namnażające się komórki nowotworowe. Ten kierunek badań, ścisłe związany z pracami w obszarach takich jak biologia molekularna, genetyka i proteomika, podejmowany jest obecnie z wielkimi oczekiwaniami przez wiele ośrodków naukowych na świecie. Badania naukowe w tym zakresie poprowadzą również nowe zespoły badawcze Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które powstanie na Uniwersytecie Gdańskim. Powstanie Centrum w Gdańsku zostało zainicjowane dzięki nawiązaniu współpracy zespołu wirusologii molekularnej, kierowanym przez prof. Krystynę Bieńkowska-Szewczyk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii z laboratorium prof. Huppa.

 

Uniwersytet Gdański został doceniony w konkursie jako miejsce spełniające najlepsze warunki do prowadzenia badań molekularnych i biomedycznych na najwyższym poziomie. Nowoczesny kampus, w którym w bliskim sąsiedztwie znajdują się specjalistyczne laboratoria z rożnych dziedzin, wyposażone w wysokiej klasy aparaturę badawczą i zatrudniające naukowców, którzy będą współpracować z nowym Centrum, to elementy niezmiernie istotne dla powodzenia przedsięwzięcia. Atuty Gdańska to także dynamiczne otoczenie branży biotechnologicznej i farmaceutycznej oraz atrakcyjna lokalizacja i dobra komunikacja ze światem dzięki lotnisku w bliskiej odległości od kampusu.

 

Zagranicznym partnerem strategicznym jest Uniwersytet w Edynburgu, jeden z najlepszych uniwersytetów w światowych rankingach. Partner strategiczny będzie współpracował z nowym Centrum nie tylko naukowo, ale również w dużej mierze wesprze je w zakresie wprowadzania najlepszych praktyk z zarządzania nauką, organizacji pracy czy relacji z przemysłem. Innowacyjne centrum doskonałości, jako jednostka wspólna Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Edynburgu, planuje najwyższej jakości badania naukowe i przyczyni się do wzrostu umiędzynarodowienia oraz lepszej współpracy nauki z przemysłem.

 

Kolejnym projektem, który zdobył finansowanie w ramach drugiego otwartego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze jest nowy ośrodek badawczy na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie nosił nazwę ReMedy i będzie skoncentrowany na prowadzeniu badań naukowych dotyczących mechanizmów regeneracyjnych. Na ich czele staną światowej sławy naukowcy prof. Agnieszka Chacińska  prof. Magda Konarska z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT UW).

 

Wyniki konkursu i pozostali laureaci na stronie: http://www.fnp.org.pl/drugi-otwarty-konkurs-w-programie-mab-rozstrzygniety/