Każdy może wziąć udział w konkursie na najlepszy produkt i najlepszą potrawę kuchni pomorskiej. Do rywalizacji mogą stanąć restauratorzy, przedsiębiorcy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w województwie produkujący żywność przeznaczoną na rynek lub wyłącznie na potrzeby własne, osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, szkoły gastronomiczne,stowarzyszenia, gospodarstwa rolne i agroturystyczne. Wystarczy się tylko zarejestrować.

BURSZTYNOWY LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Konkurs o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki" ma kultywować i popularyzować dziedzictwo kulinarne regionu. Eksponuje regionalną różnorodność i dziedzictwo lokalnych społeczności. Dzięki nim można zdobyć wiedzę o produktach i potrawach wytwarzanych tradycyjnie i z lokalnych surowców. Kolejna edycja konkursu przyczyni się do budowy produktu turystycznego i marki regionu. Jest to przedsięwzięcie podkreślające atrakcyjność i konkurencyjność regionu.Jak będzie wglądała rywalizacja o Bursztynowy Laur?

Rywalizacja odbywać się będzie w dwóch kategoriach: potrawa i produkt. 

Kategoria produkt:
 przedsiębiorcy, prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w województwie pomorskim w zakresie produkcji żywności z przeznaczeniem jej na rynek oraz producenci indywidualni, prowadzący działalność w województwie pomorskim w zakresie produkcji żywności przeznaczonej wyłącznie na potrzeby własne (osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, szkoły gastronomiczne, stowarzyszenia, gospodarstwa rolne i agroturystyczne), którzy wypełnią Kartę zgłoszenia, dołączą do niej unikatowy przepis na pomorski produkt (wraz z jego fotografią) oraz zaprezentują produkt podczas finału Konkursu.


Kategoria potrawa:
 restauratorzy prowadzący całoroczną działalność gastronomiczną w województwie pomorskim, którzy wypełnią Kartę zgłoszenia, dołączą do niej unikatowy przepis na pomorską potrawę (wraz z jej fotografią) oraz zaprezentują potrawę podczas finału Konkursu. 


Przebieg i reguły konkursu

Oceny potraw i produktów oraz wyboru laureatów Konkursu dokonają dwie 3 - osobowe Komisje Konkursowe. Do udziału w pracach każdej Komisji Konkursowej zostaną zaproszone 3 osoby posiadające wiedzę merytoryczną w dziedzinie kulinariów, w szczególności z zakresu etnografii, tradycji regionalnych, praktyki zawodowej. 

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. 

Pierwszy etap - nominacja do Konkursu: 
- Komisje Konkursowe, spośród zgłoszeń spełniających kryteria i wytyczne do uczestnictwa w Konkursie, na podstawie analizy opisów zawartych w Kartach zgłoszeń, wybiorą i przyznają nominację do drugiego, finałowego etapu Konkursu maksymalnie 6 potrawom i 24 produktom cechującym się ścisłym związkiem z regionem pomorskim i tożsamością lokalną, wysoką jakością i/lub co najmniej 25 letnią tradycją wytwarzania w regionie, 
- Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą elektroniczną bądź telefonicznie nie później niż 3 dni przed finałowym etapem Konkursu. 

Drugi etap - finał Konkursu: 
- Drugi etap Konkursu odbędzie się 11 czerwca 2017 r. podczas „XI Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego” w Gdańsku, 

-Podczas drugiego etapu Konkursu nastąpi prezentacja produktów i potraw przed Komisjami Konkursowymi przez zakwalifikowanych do tego etapu uczestników Konkursu.

Na nagrody finansowe  przeznaczono 15 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja br.

Finał konkursu odbędzie się 11 czerwca podczas XI Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego w Gdańsku-Oliwie.

Do pobrania:

regulamin konkursu

zgłoszenie produktu

zgłoszenie potrawy