Od 1 września 2023 r. przedsiębiorstwa angażujące się w projekty publiczne lub świadczące usługi w specjalnych warunkach mogą dążyć do zwiększenia stawek wynagrodzenia. Jest to konsekwencja modyfikacji w kalkulacji płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2024 r. nie będzie już uwzględniać dodatków za pracę w trudnych warunkach. Jakie implikacje ma to dla dostawców i klientów?