Tylko 6 % uczestników badania przeprowadzonego przez CBOS zadeklarowało, że w tym sezonie zaszczepiło się przeciw grypie, a 7% powiedziało, że zamierza to zrobić. Ponad jednak trzecia uczestników badania powiedziała, że zaszczepiła się przeciw grypie przynajmniej raz w życiu.

W tym sezonie najczęściej szczepili się mieszkańcy dużych i największych miast, z gospodarstw co najmniej średnio sytuowanych oraz osoby w wieku powyżej 65 lat. Możliwe, że pewnym wyjaśnieniem naszej niechęci do szczepień będzie to, iż przeszło jedna trzecia ankietowanych przyznała, że mimo szczepienia i tak zachorowała na grypę. Większość z nich później już się nie zaszczepiła. Tylko 12% spośród tych, którzy mimo szczepienia zachorowali, zadeklarowało, że mimo to zaszczepiło się jeszcze raz, albo zamierza to zrobić w najbliższej przyszłości. Wśród tych, którzy nie chorowali, odsetek zaszczepionych obecnie wynosi 22%, a tych, którzy planują szczepienie jest 18%. Trzeba tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że respondenci mogą nie odróżniać grypy od zwykłego przeziębienia, czy jakiejś innej choroby. Niemniej, te ich odczucia mogą mieć wpływ na powszechne opinie o przeciwgrypowych szczepionkach.

Prawie jedna trzecia osób, które nie chcą się szczepić przeciw grypie jest zdania, że szczepionki są nieskuteczne. I tyle samo respondentów jest przekonanych, że grypa się ich nie ima, bo nigdy w życiu na nią nie zachorowali. Co piąty respondent powiedział, że nie szczepi się bo boi się możliwych powikłań. 9% ankietowanych powiedziało, że nie ma czasu na szczepienie i tyle samo wyznało, że boi się zastrzyków, a 7% uczestników badania nie uznaje grypy za poważną chorobę.

43% spośród tych, którzy się zaszczepili albo dopiero chcą się zaszczepić jest zdania, że jednak grypa jest poważną chorobą, a oni obawiają się jej powikłań. Czterech na dziesięciu badanych (40%) zaszczepiło się ze względu na swój stan zdrowia, a 34% ze względu na swój wiek. Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 4–13 listopada 2016 r. na liczącej 1019 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.