Komendant Miejski Policji w Gdyni, w imieniu własnym oraz kierownictwa gdyńskiego garnizonu przekazuje policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.