- MIB informuje:

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podpisał Programy Inwestycji dla kolejnych 16 zadań drogowych i tym samym skierował je do realizacji. Ich łączny koszt to ponad 527 mln zł. Inwestycje będą realizowane w siedmiu województwach. Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg krajowych, dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew

Rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew o długości 13,5 km. Droga zostanie dostosowana do nośności 115 kN/oś, zbudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane skrzyżowania i zatoki, zbudowane będą także nowe zatoki autobusowe. Wykonane zostaną drogi dojazdowe oraz przebudowane oświetlenie uliczne.

Okres realizacji robót: lata 2020 – 2022.

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew – Magnuszew

Rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew o długości 12,5 km. Droga zostanie dostosowana do nośności 115 kN/oś, zbudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane skrzyżowania. Wykonawca wykona również przebudowę istniejących i zbuduje nowe zatoki autobusowe oraz przebuduje oświetlenie uliczne.

Okres realizacji robót: lata 2020 – 2022.

Rozbudowa drogi krajowej 79 oraz drogi krajowej nr 48 na odcinku przejście przez Kozienice (aneks)

Poszerzona zostanie droga oraz wzmocniona nawierzchnia. Powstaną ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane zostaną skrzyżowania oraz wyremontowane istniejące zjazdy, powstaną zatoki autobusowe. Powstanie również nowy wiadukt nad torami kolejowymi w Kozienicach o długości ponad 25 m. Zakres inwestycji został rozszerzony o przebudowę mostu przez rzekę Zagożdżonkę o długości 13 m.

Okres realizacji robót: lata 2018 – 2020.

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola

Rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka - Wilczowola o długości 8 km. Droga zostanie dostosowana do nośności 115 kN/oś, zbudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane skrzyżowania. Wyremontowany zostanie również most oraz przebudowane oświetlenie uliczne.

Okres realizacji robót: lata 2020 – 2022.

Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79

Wybudowana zostanie obwodnica Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 o długości 7,35 km. Zbudowana zostanie droga klasy GP oraz skanalizowane skrzyżowania. Powstanie też sieć dróg dojazdowych, zbudowane zostaną obiekty mostowe, oświetlenie drogowe, a także zabezpieczenia akustyczne i przejścia dla małych zwierząt.

Okres realizacji robót: lata 2022 – 2024.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz – granica województwa wielkopolskiego

Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości 17,5 km. Wymieniona zostanie nawierzchnia ze wzmocnieniem konstrukcji do przenoszenia obciążeń pojazdów ciężkich o nacisku 11,5 tony/oś, wyremontowane zostaną zatoki autobusowe oraz uzupełnione ciągi pieszo-rowerowe.

Okres realizacji robót: lata 2019 - 2020.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 46 w miejscowości Paczków w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

Powstanie sygnalizacja wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na dojściu do skrzyżowania i doświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 382.

Realizacja w 2017 roku.

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odc. Nysa – Pakosławice

Inwestycja obejmuje dostosowanie odcinka do nacisku 11,5 tony/oś, powstanie drogi o przekroju 2+1 wraz z rozbudowanym skrzyżowaniem do wsi Regulice. Powstaną drogi zbiorcze i dojazdowe do pól, a także oświetlenie. Przebudowane zostaną obiekty mostowe i przepusty drogowe.

Okres realizacji robót: lata 2019 – 2021.

Rozbudowa drogi krajowej nr 41 w m. Wierzbięcice

Inwestycja ma na celu podniesienie nośności do 115 kN/oś oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez usprawnienie i uporządkowanie ruchu pieszych i rowerzystów, poprawę geometrii i widoczności skrzyżowania z drogą powiatową nr 1672, korektę łuków poziomych i pionowych. Skrzyżowania zostaną rozbudowane o lewoskręt, wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 1,4 km, dwie zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych z elementami BRD oraz przebudowane oświetlenie drogowe.

Okres realizacji robót: lata 2020 – 2021.

Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Głuchołazy

Inwestycja ma na celu podniesienie nośności do 115 kN/oś oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obejmuje ona m.in. poszerzenie jezdni z 7 m do 10,5 m, rozbudowę dwóch skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, przebudowę mostu nad rzeką Biała Głuchołaska, wydzielenie ścieżki pieszo-rowerowej, budowę lewoskrętów oraz przebudowę oświetlenia drogowego.

Okres realizacji robót: lata 2020 – 2021.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowości Łuków w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

Powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 1 km. Nastąpiła konieczność wydłużenia projektowanego ciągu o 12 m, tak aby doprowadzić chodnik i ścieżkę do ostatniego zjazdu z drogi, w związku z powstaniem nowych budynków.

Realizacja w 2017 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 74 w miejscowości Krzemień w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

Wybudowany zostanie chodnik długości 270 m i szerokości 2 m, po prawej stronie jezdni.

Realizacja w 2017 r.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Przebudowa drogi krajowej nr 20 w miejscowości Śmiadowo (aneks)

Odcinek drogi nr 20 zostanie dostosowany do nośności 11,5 t/oś. Wybudowany zostanie także zjazd do terenu leśnego i wyspy spowalniające od strony Szczecinka. W ramach działań poprawiających BRD przebudowana zostanie zatoka autobusowa oraz zostaną wybudowane nowe chodniki w m. Śmiadowo.

Okres realizacji robót: lata 2017 – 2018.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie zachodniopomorskim na DK 20 - w miejscowości Święte w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Wybudowany zostanie chodnik o szerokości 1,5 m oraz 1 zatoka autobusowa (na gruntach użyczonych przez gminę).

Realizacja w 2017 r.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Przebudowa drogi krajowej nr 22 w m. Człuchów

Wymieniona zostanie nawierzchnia wraz ze wzmocnieniem konstrukcji do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś.

Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Realizacja w 2018 r.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO – MAZURSKIE

Montaż systemu oświetlenia solarnego na parkingach przydrożnych: Ruminek w ciągu drogi krajowej nr 59 km 24+664 i Inulec w ciągu drogi krajowej nr 16 km 220+850.

Powstaną dwa komplety systemu oświetlenia solarnego, każdy z nich będzie wyposażony w trzy latarnie oświetleniowe.

Realizacja w 2017 r.


Źródło informacji: MIB